Finiittinen ja infiniittinen verbien muodot

Finiittimuodot

Infiniittimuodot