Finiittinen ja infiniittinen verbien muodot

  Suomen kieli

Finiittimuodot

Infiniittimuodot