Finitivaj kaj infinitivaj modoj de la verbo

Финитные

Нефинитные