Finitivaj kaj infinitivaj modoj de la verbo

  Finna lingvo

Финитные

Нефинитные